Utnyttja ekonomins svängningar för goda investeringar

Följande artikel är ett gästinlägg av bloggaren Mot Miljonen:

Sälj dyrt och köp billigt. Detta råd är lika gammalt som börsen. Men ändå är det få småsparare som har en strategi och kunskap kring hur de skall lyckas med detta. I det här inlägget beskrivs de grundläggande svängningarna i ekonomin och hur man kan använda sig av detta för att lyckas bättre med sina placeringar.

Bankernas råd med modifikation

Det allmänna rådet som brukar ges från storbankerna är att sprida sina investeringar i olika typer av räntefonder, indexfonder och aktiefonder samt att månadsspara i dessa. Rådet är inte dåligt och fungerar säkert för dig som inte vill eller orkar engagera dig mer än så i dina placeringar. Inte desto mindre kommer detta att generera en avkastning (dvs hur mycket vinst du gör) som är lägre än snittet som historiskt har legat på en börsuppgång med 11% per år minus inflation. Detta beror framförallt på att bankernas avgifter för fonderna oftast brukar ligga på 1,5-2,5% samt att du kommer att köpa såväl när fonderna är dyra som när de är billiga. Men med lite mer kunskap om hur ekonomin svänger över tid går det att med enkla medel lyckas lite bättre än så. Här beskrivs en möjlig sådan strategi i tre delar.

Del 1 – Konjunkturen i stort

Jag märker i samtal med arbetskamrater och vänner andra man träffar på att det oftast finns en visshet att konjunkturer existerar (särskilt lågkonjunkturer!). Däremot har man sällan en kunskap hur man kan utnyttja detta faktum till att göra bättre investeringar. Låt oss först titta på konjunktursvängningarna sedan 20 år tillbaka.

Ovan här ser du hur börsen har reagerat i värde i högkonjunktur och i lågkonjunktur (klicka på bilden för att se en större version). De räta linjerna är dragna med en lutning på 1,1 vilket innebär en procentuell ökning på 11%. Dessa är i figuren endast stödlinjer för att visa att börsen historiskt har stigit med 11% per år (vilket inte betyder att den alltid kommer att göra det). Allmänt kan man säga att börsen alltid ligger lite före konjunkturerna. Detta beror på att när varningstecken på lågkonjunktur dyker upp drar sig investerarna bort från börsen med kursfall till följd. När man tror att botten är nådd i lågkonjunkturerna dyker de upp igen och börsen stiger kraftigt igen.

Det man som fondsparare eller aktiesparare då kan göra är att vara medveten om detta och utnyttja detta. Alltså köp indexfonder/aktiefonder eller aktier som du tror på under de perioder som börsen är lågt värderad. Ett riktmärka kan vara under den mittersta linjen. När börsen är högt värderad så köper man räntefonder eller lägger pengarna på sparkonton med hög ränta. När sedan börsen har gått ned igen kan man föra över placeringarna från räntefonder till aktiefonder igen. Detta är ett ganska enkelt och medvetet sätt att utnyttja ekonomins svängningar utan att vara mycket engagerad i sina placeringar. Det kräver på sin höjd en fundering varannan eller varje månad var i konjunkturen vi befinner oss just nu och hur du skall agera då. Det viktiga är att du har en strategi som du använder.

Del 2 – Jämviktspendling

Vill man ta ett något mer aktivt förhållningssätt än att bara hålla kolla på konjunkturen i stort kan man även titta på enskilda aktier och deras så kallade jämviktspendling. Detta närmar sig ett förhållningssätt angränsande den så kallade tekniska analysen men kan användas för att lyckas väl även på lång sikt.

Idén med jämviktspendling är att aktier även rör sig upp och ner kring en generell trendlinje på lite kortare sikt än i ett flerårsperspektiv. Om man vill kan man därför försöka att hålla koll på detta genom att bevaka en aktie eller fond du vill investera i och därmed köpa så billigt som möjligt i just den tid vi befinner oss i just nu. Detta kräver förstås mer engagemang och ett aktivt förhållningssätt men öppnar upp möjligheten för lite högre avkastning.

Del 3 – Fundamental analys och värdeinvestering

Själv har jag valt att ta ett mycket aktivt förhållningssätt gentemot mina investeringar och håller i princip varje dag koll på och lär mig mer om företag, aktier och fundamental analys. Tanken med att värdeinvesteringar är att lyckas hitta företag som generellt lyckas prestera bättre än börsen som helhet för att på detta vis nå ännu högre avkastning. Dessutom att köpa dessa aktier till ett så lågt pris som möjligt under tiden då marknaden värderar denna lägre än vad den fundamentalt är värd. Jag kommer inte att behandla detta område i detta inlägg men är du intresserad att lära dig mer om fundamental analys så är du välkommen att besöka min blogg Mot Miljonen där jag skriver om detta och annat. Du kan också läsa om grunderna om fundamental analys och aktievärdering på min sajt Aktiekunskap.

Valuta – så påverkar valutakurserna ditt sparande

Den senaste tiden har vi kunnat konstatera att det pågår något av ett valutakrig runt om i världen. De asiatiska länderna, exempelvis Kina, är kanske de som aggressivast använder sig av olika metoder för att hålla nere sina växelkurser. Vissa hävdar att det är manipulation av växelkursen som är det dominerande sättet för länder i världen att möta konkurrensproblem. Oroväckande men trots allt kanske sant. Så de senaste dagarna har vi sett dollarn sjunka, euron sjunka och den svenska kronan har stärkts i förhållande till många andra valutor också. Men hur påverkar detta ditt och mitt aktiesparande? Har det några konsekvenser för aktiekurserna framöver?

Anders Borg, vår finansminister, uttalade sig igår och sa då att han inte trodde att den senaste tidens utveckling inte kommer att påverka de svenska företagens export. “Vi vet att kortsiktiga fluktuationer uppåt och nedåt på växelkursen har väldigt begränsade effekter på realekonomin”, fortsatte Anders Borg. Om han har rätt eller fel får framtiden utvisa. Eftersom valutakurser diskuteras så pass mycket i medierna just nu så tycker jag det kan vara på sin plats att titta lite närmare på vad detta spelar för roll för en vanlig småsparare mer än att det kan bli billigare att resa till vissa länder som har lågt värderade valutor.

Valutan påverkar exportföretagens vinster och aktiekurser

Rent generellt kan man säga att det finns en ganska tydlig koppling mellan valutakurser och aktiekurser, dvs hur aktier och aktiefonder kommer att utvecklas. Hur då? Jo, de svenska exportföretagens vinster beror nämligen på hur kronan värderas i förhållande till andra valutor. Värderingen i förhållande till dollarn är speciellt avgörande i detta sammanhang då en stor del av exporten betalas i dollar.

Så om kronan blir starkare gentemot dollarn, som skett den senaste tiden, så blir vinsterna mindre eftersom företagen får mindre för varje dollar som de växlar in. Och lägre vinster betyder som bekant lägre aktiekurser.

Å andra sidan innebär en försvagad krona att bolagen får större vinster eftersom varje inväxlad dollar ger ett större kapital och därmed en större vinst. Större vinster driver i sin tur (oftast) upp aktiekurserna.

Detta är den enkla och relativt grundläggande förklaringen till kopplingen mellan valutakurser och aktiekurser och därmed också en förklaring till valutakursernas inverkan det fond- och aktiesparande som många svenska småsparare ägnar sig åt.

Finns det fler kopplingar mellan småspararens ekonomi och valutakurser som du tycker jag missat? Tipsa mig gärna genom att skriva en kommentar nedan.

Stor andel av svenskarna är fondsparare

Enligt Fondbolagens förening så finns det inget annat land i världen som slår Sverige när det gäller hur stor andel av befolkningen som sparar i fonder. Detta enligt ett pressutskick som kom i veckan.

Genom premiepensionssystemet har alla svenska medborgare blivit fondsparare. 82 % har dessutom annat fondsparande till tjänstepension eller privat vid sidan om detta. Det är en kraftig ökning jämfört med 2008 då 74 % sparade i fonder utöver premiepensionen. Utöver detta kan följande sägas om svenskarnas fondsparande:

– Tillväxtmarknadsfonder är den mest valda fondtypen.
– Få jämför med annat index än Stockholmsbörsens utveckling.
– Risk och avgift är viktigaste faktorer vid val av fonder, men endast tre av tio vet att avgifterna är bortdragna när fondens värdeutveckling visas.
– 74 procent har fondsparande med automatisk överföring varje månad.
– 66 procent av alla barn i Sverige är fondsparare.

Hur god kunskapen är om de olika fonderna och deras avgifter säger dock inte pressutskicket något om. Kanske är detta rekordsparande bara resultatet av att bankerna har riktigt bra säljare i sin så kallade “rådgivare”. Vad tror du?

För en tid sedan publicerade jag en artikel här på Spara & Placera som du kan ta del av om du vill lära dig mer om grunderna i fondsparande. Har du vidare frågor och fundringar kring detta med att spara i fonder så får du gärna lämna en kommentar eller kontakta mig på annat sätt.

Introduktion till att spara i fonder

Vad är en fond och hur fungerar det att spara och placera i fonder? Min tanke med denna artikel är att ge dig en introduktion och lite tips i detta ämne.

Det blir allt mer populärt att spara pengar i fonder. Det är ett enkelt sätt att spara och investera pengar utan att man behöver vara lika kunnig och insatt i ekonomi som vid exempelvis aktiehandel. En fond är ett paket som består av olika aktier och i vissa fall också av räntebärande värdepapper. Fonden innehåller aktier och/eller värdepapper till ett värde av miljontals kronor. När du placerar i fonder så köper du en liten del av fondens värde. Därför är det enklare att fondspara än att spara i aktier, framförallt om du bara vill spara en liten summa, kanske ett par hundralappar i månaden. Fonder anses också ha mindre risk än aktier. Att investera i aktier och fonder innebär alltid en risk eftersom värdet både kan öka och minska, men eftersom fonder innehåller så många olika aktier och värdepapper så sprider man riskerna. Om en enstaka aktie går dåligt så betyder inte detta att hela fonden går dåligt, utan fonden kan innehålla andra aktier som går bra istället. Har man istället investerat enbart i en aktie som går dåligt så går ju hela investeringen dåligt.

Att placera i fonder

Vem som helst kan spara i en fond. De flesta fonder är öppna för både stora och små placerare. Du kan egentligen spara hur stora eller hur små summor som du vill, men det vanligaste är att man månadssparar mellan 200-1000 kronor. Den som förvaltar fonden kallas för fondförvaltare. Det brukar vara en bank eller fondmäklare och det är dit du vänder dig för att börja placera i fonder eller starta ett månadssparande. Fondförvaltaren tar ut en avgift för att förvalta fonden och den brukar vara procentuell. Olika fondförvaltare tar ut olika hög avgift, så det lönar sig att jämföra flera olika fondförvaltare och se vad man får för pengarna. Om du väljer en fond med låg risk eller sparar låga summor så är det extra viktigt med en låg avgift eftersom det annars finns risk att den vinst du gör tack vare fondens positiva utveckling äts upp av de administrativa avgifterna.

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder att välja bland och de skiljer sig åt när det gäller framförallt risken. Vi beskriver kort några av de vanligaste typerna av fonder nedan:

Aktiefonder: är fonder som placerar minst 75 procent av fondens förmögenhet i aktier. De ska innehålla aktier från minst 16 olika företag, vilket ger en spridning av risken. De kan också ha olika inriktning, som exempelvis Sverigefonder som enbart placerar i aktier från svenska företag, eller branschfonder som enbart placerar i aktier från företag inom en viss bransch. Aktiefonder anses ha en hög risk och därför rekommenderar man ett sparande under minst fem års sikt.

Räntefonder: är fonder där hela fondförmögenheten är placerad i räntebärande papper som statsskuldväxlar och obligationer. Räntefonder anses ha en ganska hög risk, men inte lika hög risk som en aktiefond. Man rekommenderar räntefonder om man vill ha ett mer kortsiktigt sparande, kanske 3-4 år.

Indexfond: kan vara antingen en aktiefond eller en räntefond, vars mål är att följa och utvecklas så nära ett index som möjligt. De har ofta lägre förvaltningsavgifter än andra fonder och är också vanligtvis mer stabila. Det finns olika slags indexfonder, exempelvis fonder som följer OMXS30-indexet, vilket betyder att de följer utvecklingen för de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Blandfonder: är fonder som blandar både aktier och räntebärande papper. Det kan variera mellan olika fonder hur fördelningen ser ut, exempelvis kan det vara en blandning på 50/50, men det finns också fonder med två tredjedelar räntebärande papper och en tredjedel aktier, eller tvärtom. Generationsfonder är ett slags blandfonder som består av en hög andel aktier i början av sparandet och ju närmare pensionen kommer, desto större blir andelen med räntebärande papper istället.

Hedgefonder: är ett slags fonder som har som mål att gå med vinst även i tuffa tider. Det finns olika slags hedgefonder och risken beror på vilken typ av hedgefond du väljer. Hedge betyder skydd och hedging innebär alltså att man skyddar mot oväntade förändringar på marknaden.

Etiska fonder: har blivit alltmer populära den senaste tiden. Etiska fonder väljer placeringar utifrån speciella etiska krav. Det finns exempelvis fonder som vägrar satsa i företag inom vapen-, tobaks- och alkoholindustrin och det finns även fonder som satsar i aktier från företag som jobbar aktivt med miljöarbete.

Vilken typ av fond du ska välja beror dels på hur mycket pengar du vill satsa, dels på om du vill spara långsiktigt eller kortsiktigt och dels på om du ska sätta in en engångssumma eller spara regelbundet under en längre tid.

Har du något att tillägga till denna introduktion om att spara och placera i fonder? Lämna gärna din kommentar nedan.

Här kan du spara i fonder

För dig som är ute efter ett smidigt och tillgängligt sätt att hantera och investera i fonder så har jag gjort en genomgång av nätmäklare här. Där lyfter jag fram ett urval av aktörer som jag tycker har bra tjänster, bra service och stort fondutbud. Av dessa finns det garanterat någon som passar dina behov.

Fondsparandet på mycket höga nivåer

Läser idag ett pressutskick från Fondbolagens Förening. I detta utskick konstaterar man att intresset för fonder var fortsatt mycket högt under november månad då 11 miljarder nettosparades. Hittills i år har hela 98 miljarder sparats i fonder varav huvuddelen, 84 miljarder, investerats i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder var fortsatt mycket stort i november och precis som för årets tidigare månader gick den största delen av fondsparandet till aktiefonder. Under november nettosparades 4,6 miljarder i aktiefonder medan 2,8 mdkr gick till blandfonder. Även räntefonder uppvisade positivt nettosparande, 2,6 miljarder gick till obligationsfonder och 2,2 miljarder till penningmarknadsfonder. Övriga fonder (hedgefonder) hade svagt negativt nettoflöde.

“Det stora intresset för fonder håller i sig. För hushållen är det angeläget att spara i fonder när räntorna är låga både på lån och på sparkonto”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson. ”Att spara extra i fonder nu ger både ett sparkapital att ta av längre fram och samtidigt är det ett sätt att vänja sin hushållsekonomi vid att också klara högre låneräntor när så blir fallet. Dessutom är det förstås roligare att spara än att betala på lån.”

Under januari-november 2009 har totalt 98 miljarder kronor nettosparats i fonder. Stockholmbörsen har stigit med 50 procent (inkl. utdelningar) under motsvarande period. Med andra ord borde det vara många som har haft anledning att glädjas över sitt fondsparande under året.