CSN och studiemedel – en del av din studentvardag

Att studera innebär för många att börja leva på studiemedel, pengar som du får och lånar från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Innan pengarna hamnar på ditt konto finns det dock en del saker att göra.

Så här funkar det

Du måste själv ansöka hos CSN om du vill ha ut studiemedel. Vårt tips är att ansöka i god tid. Du kan skicka in din ansökan även om du inte vet om du blivit antagen till den utbildning som du sökt. Du ansöker via CSNs hemsida.

De pengar som CSN betalar ut till dig består av en bidragsdel och en lånedel. Den största delen är lån och du börjar betala tillbaka när dina studier är avslutade. För det allra flesta är det inget större problem men ett bra tips är ändå att inte låna mer pengar än nödvändigt. Möjligheten finns att plocka ut en mindre lånedel men fortfarande ha maximalt bidrag. Om du pluggar 75- eller 50 procent har du också rätt till studiemedel, men då med ett lägre belopp.

När du börjar terminen och blivit registrerad på kursen du ska läsa, så ska du lämna in en studieförsäkran till CSN. Annars betalas inte några pengar ut. Du ansvarar själv för att rapportera om det sker några förändringar i dina studier som kan påverka din rätt till studiestöd.

För närvarande (1 juli 2011) är full ersättning från CSN 2169 kronor per vecka om du pluggar heltid. Av de 2169 kronorna är 680 kronor bidrag och 1489 kronor lån. Pengarna betalas ut månadsvis, den 25:e, och i förskott. Du får ha inkomster från arbete på upp till 68 480 kronor per kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Till kommande terminer och läsår krävs att du håller en studietakt på minst 75 procent för att få fortsatt ersättning. I klar text – du måste fixa merparten av tentorna för att få studiemedel nästa termin.

 

Du kan ha rätt till en högre ersättning i fall du har barn, eller är över 25 år och tidigare har haft inkomster av arbete. Du kan också vara berättigad till merkostnadslån. Om du pluggar till specialpedagog kan ett högre studiebidrag betalas ut. Extra eller högre ersättning från CSN är förbundet med specifika villkor så kolla på deras hemsida om du uppfyller något av kraven.

På CSNs hemsida www.csn.se sköter du det mesta som är kopplat till studiemedel. Där gör du din ansökan, lämnar din studieförsäkran och meddelar ditt bankkonto. Du kan även räkna ut hur mycket du kommer att få ut i ersättning och hur mycket som du kommer att behöva betala tillbaka.

Några tips till en bättre studentekonomi

Spara pengar i september till kommande knapra sommarmånader.

Studiemedlen betalas ut i månadsvis och i förskott. Det innebär att du troligen kommer att ha god ekonomi i augusti och september eftersom utbetalningarna då kommer tätt, samtidigt som du kanske får lön utbetald från jobb du gjorde under sommaren. Spara något av dessa pengar tills maj och juni! I maj kommer utbetalningen från CSN att vara liten och även om du börjar jobba direkt efter terminslutet så får du troligen inte dessa pengar utbetalda förrän 25 juli. Det innebär att du behöver planera din budget så att du inte står utan pengar under dessa sommarmånader.

Skuldrådgivare ger dig råd och stöd

Har du en tuff ekonomisk situation och vet inte hur du ska ta dig ur detta? En lösning kan vara att söka upp en skuldrådgivare.

Alla verkar inte vara medvetna om att det går att få hjälp gratis om man har det tufft med skulder, ekonomin i stort eller kanske är i behov av en skuldsanering. Jag vill därför belysa det faktum att hjälpen kanske finns närmare än du anar.

Din kommuns budget- och skuldrådgivare ger dig nämligen råd och stöd, utifrån just din situation och det är fritt för vem som helst att söka deras hjälp utan att det kostar dig något. Det kan vara ett första steg mot en ljusare framtid.

Skuldrådgivning och tips på en mängd olika områden

Den hjälp du kan få av en skuldrådgivare kan exempelvis handla om råd om hur din ekonomi behöver förändras. Skuldrådgivaren kan ge dig konkreta förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation. De kan även ge dig råd som fokuserar på dina skulder. De kan hjälpa dig att staka ut en väg, steg för steg, som kan hjälpa dig ur skuldfällan och ge konkreta förslag för att förhindra att situationen förvärras.

Skuldrådgivaren hjälper dig skuldsanera

Behöver du information om hur en skuldsanering går till så är det även i detta fall en god idé att kontakta kommunens skuldrådgivare. Av dem kan du få reda på hur en skuldsanering går till. Är du berättigad till en skuldsanering enligt skuldsaneringslagen så får du råd och stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare före, under och efter själva skuldsaneringsprocessen.

Stöd och hjälp med att kontakta fordringsägare

Om du inte är berättigad till skuldsanering kan du ändå få hjälp att kontakta de låneinstitut och andra som du har skulder till. Kanske går de med på att underlätta för dig genom att ändra på avbetalningsplanen, räntor eller dina lånevillkor. I regel är de enklare att ha att göra med än vad man kan tro men det kan ändå kännas skönt att få stöd av en skuldrådgivare när man ska göra detta.

Det kan vara skönt att få hjälp i en knepig situation och få någon att se på läget ur ett annat perspektiv. De kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Kommunens budget- och skuldrådgivare har dessutom tystnadsplikt. Uppgifterna du lämnar förs inte vidare till någon annan, om du själv inte vill det, och rådgivningen är kostnadsfri.

Du kommer i kontakt med din kommuns budget- och skuldrådgivare genom att ringa till din kommun. Kontaktuppgifter till honom eller henne borde dessutom finnas på din kommuns webbsida.

Det personliga mötet med budget- och skuldrådgivaren

Den första kontakten med rådgivaren resulterar oftast i att ni bokar in ett personligt möte. Inför det mötet är det bra om du själv har med uppgifter om dina inkomster, utgifter och skulder så att man kan få en relativt samlad bild av din ekonomi. Ta gärna med dig hyresavi, lönebesked, räkningar och annat som kan hjälpa till att kartlägga din ekonomi.

Ju bättre bild det går att få desto bättre förutsättningar finns för att du ska få goda och konkreta råd som kan hjälpa dig framåt.

Låg ränta under hela nästa år spår Riksbanken

Morgonen bjöd på dramatik för oss som har lån, då Riksbanken lämnade besked om att de lät reporäntan ligga kvar på oförändrade 0,25 procent vid det senaste räntemötet. Men vad betyder det för dig?

Reproräntan ligger just nu på rekordlåga 0,25 procent och idag har de lämnat signaler om att den kommer ligga på denna låga nivå under hela nästa år också.

Enligt Riksbankens bedömning kommer reporäntan att ligga på 0,3 procent under det tredje kvartalet 2010 och 1,8 procent ytterligare ett år senare. Med under tredje kvartalet 2012 rusar räntan upp till 4,0 procent, enligt prognosen.

Men efter flera signaler under sommaren om förbättringar av den svenska ekonomin har den bundna boräntan höjts med nästan 0,3 procentenheter på kort tid. Att konjunkturen nu förbättras snabbare än vad man tidigare trott kan betyda att boräntan under hösten höjs ordentligt. Detta har åtminstone spekulerats flitigt om i media under veckan.

Detta kan vara ett skäl att binda en del av boräntan, innan den stiger ytterligare. Har du till exempel stora lån och inte har råd att ta för stora risker kan det därför vara en bra idé att fundera över om du ska binda en del av bolånet under 2-5 år.

Man kan också tänka sig en modell där du kör på tremånadersränta, som idag ligger på ca 1,6-1,7 procent och att du samtidigt passar på att amortera eller sparar för att ha en lite större kapital när höjningen kommer.

Hur resonerar du efter dagens besked från Riksbanken?

6 tips om hur du sparar pengar och blir skuldfri

Olyckligtvis lever vi i en tid då allt fler lånar pengar och spenderar pengar på kapitalvaror. Det är inte alltid fel att låna men det gäller att förstå när det är ekonomiskt försvarbart och när man bör säga stopp. Kanske har du hamnat i en skuldfälla och undrar hur du ska ta dig ur den. Jag ska ge dig 5 tips som hjälper dig på vägen mot att bli en skuldfri person.

1. Bestäm dig för att spendera mindre pengar. Det här kan verka självklart, men trots detta är det ett faktum att många människor lever över sina tillgångar. Så om du menar allvar med att bli skuldfri så gäller det att hålla i pengarna. Läs exempelvis min artikel 19 tips som får dig att konsumera mindre för att få en verktygslåda som kan hjälpa dig med detta.
Att betala skatteskulder, skära ner på utgifterna och betala av dina lån, främst de sämsta med hög ränta, är din viktigaste utmaning och uppgift.

2. Gör en budget. Vart går dina pengar idag? Skaffa dig kontroll över din privatekonomi. Utveckla en personlig budget som hjälper dig att förutse och få kontroll över dina utgifter.
Att spara alla fakturor och kvitton under en månads tid kan vara ett sätt att få en uppfattning om din privatekonomiska situation. När detta är gjort får du enklare en uppfattning om vilka saker som du spenderar onödigt mycket pengar på. Kanske kan du dra ner på dessa poster och börja spara? Några små förändringar i dina utgiftsvanor kan leda till stora besparingar.

3. Organisera dina skulder. Samla de senaste fakturorna från dina långivare och lägg ut dem på köksbordet. Gör ett överslag och se vad du betalar i genomsnitt per månad. Begrunda detta och lova dig själv att detta belopp är det minsta du skall betala in per månad. Genom att du gjort din budget så kan du också bestämma en nivå över detta som är rimligt för dig att betala in. Överskrider inbetalningarna din totala månadsinkomst så bör du fundera över alternativa inkomstkällor, kanske ett extrajobb eller annat.

4. Kontakta dina fordringsägare. Detta kan låta som en riktigt jobbig punkt men det kommer vara värt det. Att kontakta sina fordringsägare är det bästa sättet att garantera att de kommer att arbeta med dig för att få skulderna avbetalade. Titta på alla dina fakturor och leta upp den årliga räntan för varje fordringsägare. Ring sedan vart och ett av företagen och be dem sänka räntan på ditt lånekonto. Det finns nämligen nästan alltid utrymme att förhandla. Genom att vara proaktiv och genom att visa att du är ansvarstagande så brukar långivare arbeta med dig på vägen mot att bli skuldfri.

5. Se över optionen att lägga om dina lån. Kan du sänka kostnaden för dina lån genom att lägga om dem till ett enda? Gör det! Ett samlat lån hos en fordringsägare kan också bli billigare eftersom du blir av med faktureringsavgifter och andra administrativa utgifter. Självfallet ska du leta efter lägsta möjliga ränta.

6. Fullfölj! Betala av dina lån och betala dina sämsta lån först. Nyckeln här är att fokusera på ett skuldkonto i taget. När du raderat ut det första skuldkontot kommer det tydligt ge dig en bild av dina framsteg. Du får då räkna om din genomsnittliga kostnad för lånen och fokusera om på nästa skuldkonto.

Kanske kan dessa tips vara lite hjälp för dig för att börja bryta ner ditt ekonomiska underskott. Kanske tycker du mina tips är galna eller vill du göra tillägg – skriv gärna en kommentar så kan vi tillsammans öka på denna tipslista.