Självklart val att välja PPM-fonder aktivt

Visste du att 2,5 procent av den pensionsgrundande årsinkomsten avsätts varje år till dina PPM-fonder? Om du inte gjort något aktivt val har pengarna hamnat i Premiesparfonden, som förra året sjönk med 36,2 procent.

Hela tre PPM-fonder av fyra gick bättre än denna fond. Med andra ord så finns det goda skäl att göra ett eget aktivt val.

Du får välja upp till fem olika PPM-fonder att fördela ditt sparande på. En av de variabler du bör ta med i valet är vilket grad av risk du är redo att ta.

Mitt grundtips till dig som känner dig osäker är att du i första hand väljer aktiefonder, kanske en Sverigefond, en globalfond och någon fond i en tillväxtmarknad som du tror på, exempelvis Östeuropa, Indien eller Asien.

Idag kan man få hjälp i valet av PPM-fonder av rådgivare. Om du funderar på detta så bör du vara väldigt noga med att kontrollera vilka kvalifikationer de har att guida dig till en bra avkastning. I regel är det också förknippat med någon slags förvaltnings- eller rådgivningskostnad som egentligen är ganska onödig att betala då det finns tjänster som ger dig råd och tips helt gratis. Exempel på sådana tjänster är Twoship (som också erbjuder en betaltjänst) och PPMdoktorn. Båda skickar ut mail så snart de bedömer att ett byte av PPM-fond är aktuellt vilket gör det ganska enkelt att följa deras råd.

För egen del använder jag båda dessa gratistjänster för att få lite idéer om vilka fonder som kan vara vettiga. Till deras tips lägger jag mitt sunda förnuft och omdöme. Tro mig – det räcker långt.

Är det alltid fel att ta hjälp av PPM-rådgivare?

Svaret på frågan i ovanstående rubrik är nej. Självfallet finns det situationer som gör det klart lämpligt att lämna bort detta arbete. Trots allt tar det en del tid och har man varken tid eller intresse så kan en PMM-rådgivare vara en nyttig sak. De löser ditt PPM-sparande, utan att du själv behöver bry dig över de 800 PPM-fonder som finns att välja bland.

Bland de som jag skulle välja om jag inte hade ansett mig ha tid att göra aktiva PPM-val själv hör ekonomiprofilen Anders Anderssons tjänst Festival men jag har inte undersökt marknaden närmare.

Hur gör du med ditt PPM-val? Har du gjort något val alls? Vad har du för strategi? Lämna gärna en kommentar nedan.