Webbstrategi: Vad är egentligen en webbstrategi?

Hur jobbar en webbstrateg och vad är egentligen en webbstrategi? Det här är första delen i en levande bloggserie om webbstrategi. Levande? Jo, med det menar jag att jag kontinuerligt kommer att justera texten med diverse. Det innebär att denna text inte gör anspråk på att vara en komplett redogörelse över ämnet webbstrategi, den är inte färdig och kommer aldrig att bli det (på samma sätt som en webbstrategi är och ska vara ett levande dokument). I bästa fall ser jag också att detta blogginlägg blir basen för en dialog om webbstrategi som du vill delta i. Vad med och påverka! Tillsammans kanske vi kommer på något riktigt bra!

Vad är en webbstrategi?

Digital marknadsföring
Den här bloggserien fokuserar på punkt 1 i denna process. Bild: Håkan Liljeqvist
Jag tror och hoppas att vi har nått en viss internetmognad. Idag handlar det inte bara om att “vi måste finnas på nätet”, man ställer helt korrekt krav på att det ska ge något tillbaka. Att det ska finnas ett syfte med Internetnärvaron. Internet är dessutom i ständig förändring. Både hot/risker och möjligheter kan vara svåra att överblicka. Då är det viktigt att kunna få klart för sig vad ni egentligen ska ha er webbplats till, vad ska ni göra på Facebook och varför, var på Internet ni ska annonsera och om ni skulle kunna skapa affärsnytta med en app.

Som jag skrivit tidigare på denna blogg: Vill man komma ännu längre och verkligen skala upp stort så är jag övertygad om att intuition skall kompleteras med en väl genomarbetad webbstrategi med väl definierade mål, en tanke om hur målgruppen ser ut, hur man når dem och hur man får dem att realisera affärsmålen på bästa sätt.

Något förenklat kan man säga att webbstrategin svara på två frågor; 1) var är vi nu och 2) vart vill vi vara i framtiden?

Finns det en universell webbstrategi att tillämpa på alla företag?

Nej! Varje företags situation är unik vilket gör att processen och aktiviteterna måste anpassas efter, mål, situation, resurser och ambitioner.

Vad kan man ha en webbstrategi till? Olika typer av strategier

Den kan användas för…

– övergripande digitala strategier för ett företags hela internetnärvaro
– ett särskilt affärsområde
– ett specifikt projekt
– en viss produkt
– en viss plattform / kanal (webbplats, blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube etc.)
– en viss aktivitet

Gemensamt för samtliga typer av webbstrategier (även om förutsättningar, innehållet och målen skiftar): Syftet med webbstrategin är att hitta skärningspunkten mellan era och kundernas behov. En stor del av strategiarbetet bör därför gå ut på att få kläm på vilka behov den tänka målgruppen har.

Strategi och taktik för webben

Hur skapar man verklig affärsnytta och digital lönsamhet? Hur ser den optimala modellen ut för att jobba med internetstrategi? För närvarande lägger jag mycket tid och energi på att fördjupa mig ännu mer i dessa frågor. Intuition är bra. Till en viss punkt.

webbstrategiVill man komma ännu längre och verkligen skala upp stort så är jag övertygad om att intuition skall kompleteras med en väl genomarbetad webbstrategi med väl definierade mål, en tanke om hur målgruppen ser ut, hur man når dem och hur man får dem att realisera affärsmålen på bästa sätt. Sedan en handlingsplan, ett genomförande, en kontinuerlig utvärdering av de definierade målvärderna. Effekterna av det strategiska arbetet följs alltså upp utifrån de målsättningar och mätpunkter som fastställdes i projektets inledning. Utifrån denna utvärdering ytterligare sker sedan justeringar och finlir för att alltid bli bättre.

Just med tanke på att detta just nu upptar mina arbetsdagar så tycker jag det skulle vara extremt intressant att höra hur du/ni jobbar med er eller era kunders webbstrategi, från ax tilll limpa. Jag vill lära mig mer och kommer värdesätta din input i frågan väldigt mycket. På ett mentalt plan har jag alltså satt mig i skolbänken och ger mig nu tid till fördjupning. Så kommentera, maila mig, ge mig läxor, förhör mig och lär mig det du kan om webbstrategi. Man blir aldrig fullärd. Speciellt inte i detta ämnet.

Vill du veta mer om vad jag tänker i detta stora ämne så kom tillbaka hit till bloggen framöver. Det lär bli en hel del mer skrivet om detta här.