Bild

Så får du koll på din egen ekonomi och kommer över din ekonomiskräck

Spara pengar

Känner du olust inför din egen ekonomi? Har du kanske till och med en skräck inför din privatekonomi? Är det eventuellt kopplat till att du inte tycker att pengarna räcker i slutet av månaden? I så fall vill jag berätta något för dig som kan leda till en annan positivare känsla inför din ekonomi.

För det första ska du veta att du troligen har det bättre än 90-99 % av världens befolkning bara på grund av det faktum att du lever i Sverige. Det är lätt att tappa perspektivet så därför vill jag börja med att påminna dig om detta.

Men även om dina ekonomiska problem är små i förhållande till många andra människor på denna jordglob så ändrar det ju inte hur du känner. Ekonomin är helt enkelt en allt för viktig del av livet för att ignoreras eller förpassas till att vara ett dåligt samvete.

Men det är faktiskt inte speciellt svårt att lära sig att bli rik, att skaffa sig koll på sin ekonomi och höja sin livskvalité. Har man väl knäckt koden och orienterat sig lite i sin ekonomi, exempelvis med hjälp av en budget, så är det mycket lättare att ha koll på vart man befinner sig.

Det går faktiskt att jämföra med orientering. Om du inte vet vart du är och du knappt vet vart du ska så är det ju knappt lönt att ens försöka springa. Lösningen på problemet blir alltså att skaffa sig koll. När du väl har koll så kommer du märka att oron över din ekonomiska situation är förbi och du är helt plötsligt kapabel att ta kontroll, ta beslut och sätta upp mål.

Den oro du känner, den apati du har inför obetalda räkningar finns troligen i ditt liv just på grund av att du inte har koll. Den finns är troligen för att du inte vet hur din ekonomiska situation ser ut. Det lyckliga är att detta är ett problem som är relativt enkelt att avhjälpa.

Nästa hinder att ta sig över är att tro att det är något svårt med att ha koll på sin ekonomi. Dessvärre är detta en bild som många lever med och som dessutom förmedlas på många håll. Exempelvis gör våra banker otaliga försök att övertyga oss om hur mycket vi behöver deras ekonomiska expertis. Krångliga ord, snygga kostymer och otaliga konstiga investeringsformer används för att de ska framställa sig som något vi inte kan leva utan och som vår privatekonomi verkligen inte kan leva utan. Jag säger bara en sak – gå inte på denna bluff. Våga istället att ta kontrollen själv.

Warren Buffett, en av världens rikaste och en mycket framgångsrik investerare, håller de enkla principerna högt. Om enkelhet lär han har sagt följande:

Ekonomiutbildningar belönar komplext beteende mer än enkelt beteende, men enkelt beteende är mer effektivt.

Med andra ord – ta fasta på att privatekonomi är något enkelt. Allt du behöver är 15 minuter i veckan där du bekantar din närmare med din ekonomi. Det kommer ge dig koll på läget och en grundtrygghet när du handlar, när du sätter upp sparmål och skapar planer för ditt liv.

Så börja med att skaffa dig koll på din privatekonomi, samla alla dina kvitton från en månad och gör en budget.

Steg två handlar om att sätta upp mål. Vart vill du med din ekonomi, din ekonomiska situation och ditt liv?

Steg tre kan vara att göra en ny budget, en målbudget som kan visa dig vägen till dina mål. Här använder du helt enkelt samma uppställning som när du i första steget gjorde en budget fast denna gång fördelar du olika andelar av din totalsumma på det du vill lägga på varje del istället för det du faktiskt lägger idag.

Därefter behöver du bara följa upp och justera efter förändrade förhållanden eller vad som visar sig vara praktiskt möjligt. Har du möjlighet att engagera hela din familj i denna process redan från start så tycker jag att du ska göra det. På så sätt kan ni hjälpa och stötta varandra och diskutera lösningar tillsammans. Delaktigheten leder dessutom till att dina barn kommer få en ökad förståelse för ekonomi. Kanske är en månadsavstämning i familjen runt middagsbordet en smart sak?

Hur du än väljer att göra det så kommer du märka att även små åtgärder kan ge stora resultat. Inte bara för hushållsekonomin utan också för din allmänna livskvalité och för din grundglädje.

Bild

Vad innebär det för ett bolag att notera sina aktier på börsen?

I blogginlägget jag skrev i förra veckan så snackade jag lite om varför bolag väljer att gå till börsen. Jag pekade då på vad företagen vinner på detta men konstaterade också avslutningsvis att en börsnotering även innebär nya tuffare krav på bolagen. Vilka krav en noteringen ställer är fokus för detta blogginlägg.

Ett bolag som vill introducera sina aktier på börsen måste vara berett på att noteringen ställer krav som ett onoterat bolag inte allt behöver ta hänsyn till. Den enskilt största förändringen gäller informationsplikten och det allmännas rätt till insyn i bolagets verksamhet. Kraven kan dock upplevas som besvärliga att leva upp till. Företagen måste avsätta mer tid och vanligen inrätta nya administrativa rutiner för att klara kraven. Dessa krav finns utförligt reglerade i ett noteringsavtal som upprättas mellan börserna och vart och ett av de noterade företagen.

Illustration: Håkan Liljeqvist
Illustration: Håkan Liljeqvist
De formella kraven under ett verksamhetsår innebär bland annat att företagen skall sammanställa och offentliggöra en bokslutskommuniké, en årsredovisning och att de ska lämna information vid bolagsstämman och delårsrapport. Dessutom är företaget skyldigt att ge information vid speciella händelser och beslut i bolaget, som till exempel förändringar i ledningen och styrelsen, större investeringar, betydande vinster och förluster, förvärv eller försäljning av företag liksom större avvikelser från tidigare lämnade resultatprognoser. Ett oeftegivligt krav är också att all denna information måste ges till alla intressenter, de stora dagstidningarna, Stockholmsbörsen eller den lokala börs som företaget är noterat vid, nyhetsbyråerna, personalen och så vidare.

Det här är något väldigt bra för oss aktiesparare eftersom det är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skaffa oss kunskap och information om företagen vi värderar, utvärderar och eventuellt investerar våra pengar i. Att vi aktiesparare löpande informeras om vad som händer i olika bolag ger oss underlag för att eventuellt omvärdera våra nuvarande investeringar och kanske ger det oss skäl att agera. För mig är exempelvis bolagets årsredovisningar en given start vid en analys av ett bolag då de ger ett nödvändigt underlag att basera mitt ställningstagande om att investera eller inte göra det. Årsredovisningar är nämligen en rik källa att ösa ur för den som vill lära känna ett företag i grunden och i Sverige är de offentliga handlingar.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att en notering av ett bolag spelar stor roll för graden av öppenhet, det kräver en tyngre administrativ apparat hos bolaget i fråga men för oss aktiesparare och andra externa investerare är denna transparens en nödvändighet för att fatta rationella investeringsbeslut. Med andra ord, en övervägande bra grej.

Men hur drar man då bäst nytta av alla denna informationsspridning? Hur ska man tolka och värdera finansiell info, årsredovisningar och vart hittar man all denna information som vanlig aktiesparare? Eftersom detta är klart relevanta frågor så står de numera på min lista över frågetecken som jag ska räta ut till utropstecken i kommande blogginlägg här på Spara & Placera. Låter det intressant så “stay tuned” ;)