Kottlers fem viktigaste steg till god marknadsföring

Goda råd är dyra även om de ibland är basic stuff som i detta fallet. Kottler beskriver i en artikel på CNN.com de fem, enligt honom, viktigaste stegen till god marknadsföring. Väl värda att ta del av även om det, som sagt, till viss del är en påminnelse om gamla kunskaper. Läs artikeln här. [CNN.com…

Förstå PR-konsultbyråernas verksamhet som samtidsfenomen?

Just nu ägnar jag och en studiekamrat väldigt mycket tid och energi åt vår C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. Vi är en bit på väg men har fortfarande en bra bit att gå innan alla bitarna är på plats. Min första tanke var att inte blogga något om detta projekt men när jag råkade snubbla…