Var den förändring du vill se

Vi spenderar mycket tid på att försöka förändra andra människor. Det är ju så mycket fel på dem. De är själviska, arroganta, de mobbar, de är svaga, kyliga, de är passiva, de är allt för på och så vidare. Så vi försöker peka ut detta för dem och möter ofta motstånd, förnekelse eller ren likgiltighet.

Att mötas av denna likgiltighet kan kännas väldigt upprörande och gör oss frustrerade och tömmer oss på energi. Varför lyssnar inte folk på mig? Varför förstår de mig inte? Hur svårt kan det vara!?

I vårt beteende tenderar vi att göra en implicit skillnad mellan två projekt; att 1) få andra att förändras och 2) att förändra oss själva. Vi vet att vi kanske måste utvecklas på vissa sätt, men allt som oftast fokuserar vi på att förändra andra. Vi gör en evolution i vårt eget beteende förutsatt att andra människor förändras i sitt. Vi lovar att vi blir trevligare om de är trevligare, att vi blir mindre gnälliga om de slutar skrika på oss.

Vi är dock benägna att missa en viktig insikt: Att ändra hur du beter dig mot andra kan vara det snabbaste sättet att ändra hur andra uppför sig mot dig.

Jag tycker det här budskapet är något av en ögonöppnare och filmen nedan utvecklar tesen vidare på ett bra sätt. Se den!

Var den förändring du vill se

Jag är själv en person som ofta faller i fällan att säga åt, främst mina egna barn, hur de bör och inte bör bete sig. Oftast när saker och ting nått min kokpunkt och där min hjärna inte är fullt ihopkopplad med mitt agerande. Jag agerar i affekt.

Ofta med resultatet att saker blir ännu värre.

Därför är tanken att mitt beteende kan vara det klokaste verktyget för hur jag skapar en positiv förändring hos andra vara väl värd att begrunda. Åtminstone för mig.

Människor tenderar att i en anmärkningsvärd utsträckning spegla beteendet de möter. Om någon är aggressiv kring dem blir de aggressiva tillbaka. Om någon är mild, blir de mjuka i gengäld. Om någon agerar klokt, kommer det att locka fram några latenta lager av visdom ur omgivningen.

Jag tänker att detta sätt att tänka fångar något viktigt; hur vettigt det ofta kan vara att ge upp om att lära ut något direkt, för att istället försöka lära ut något genom att visa på ett gott exempel.
Detta har en stor fördel. Jag kan styra mig själv (hyfsat) medan det är anmärkningsvärt svårt att utöva någon form av direkt kontroll över någon annan. Min besvikelse över andra människor bör därför omdirigeras mot att utöva kontroll över det enda jag på ett (någorlunda) tillförlitligt sätt kan beordra: mig själv.

Dagens guldkorn: Consensus is what you pay; the relationship to value determines what you get

“Dagens guldkorn” är ett begrepp jag kommer börja använda från och med idag och det syftar på det bästa med internet; delad kunskap, saker som tillför stort värde. Åtminstone enligt mig.

Idag relaterar och utvecklar dagens guldkorn lämpligt till det jag skrivit om på bloggen tidigare i veckan, pris och värde. Bloggaren och twitterprofilen @cigarrfimpar utvecklar extremt förtjänstfullt ämnet och bidrar med ett antal värdefulla insikter och reflektioner.

The success of an investor is determined by the exploitation of price and value. More specifically, buying assets for less than they are worth

Jag rekommenderar därför starkt att du läser hans blogginlägg:
Consensus is what you pay; the relationship to value determines what you get.

Stort tack till alla som gör Internet till en rikare plats att vara på!

Värdering av tillgångar

Igår skrev jag ett blogginlägg om meningen med att investera i finansiella tillgångar och snuddade då vid vikten av att värdera dessa. Låt mig idag få utveckla det en aning.

The value of any stock, bond or business today is determined by the cash inflows and outflows – discounted at an appropriate interest rate – that can be expected to occur during the remaining life of the asset.

John Burr Williams, The Theory of Investment Value

Att konstatera är att; värderade blir alla finansiella tillgångar ekonomiskt lika. Det gäller till exempel gårdar, skog, obligationer, lager, aktier, trisslotter eller produktionsanläggningar. Och varken ångloket, elektricitet eller bilen har förändrat detta. Faktiskt inte ens Internet. Så länge du petar in rätt siffror så kan du jämföra universums alla tillgångar mot varandra och se vilken som attraherar dig och ditt kapital mest.

Ett par grejer jag vill skicka med när vi resonerar om detta är dessa:

  • Eftersom framtiden är okänd så blir värdering en ganska oprecis variabel. Mer ett sätt att uppskatta mellan tummen och pekfingret.
  • Screeners och datorer är bra hjälpmedel när man ska värdera men kan också ge investeraren en falsk känsla av trygghet och därför vara orsak till investeringsmisstag.
  • En ungefärlig värdering är tillräcklig och är vad jag personligen strävar efter. Det är bättre att vara ungefärligt rätt en precis fel.
  • Personligen värderar jag bolag och aktier med flera olika metoder och gör en sammanvägd bedömning.

Avslutningsvis, trots att en värdering allt som oftast blir något luddig så är det emellertid viktigt att skapa sig en uppfattning om tillgångens egentliga värde (intrinsic value). Det är helt enkelt ett logiskt sätt att utvärdera den relativa attraktiviteten på investeringar och bolag.

Meningen med att investera i finansiella tillgångar

Jag är egenföretagare men jag är också mycket intresserad av att investera i andra företag där jag ser potential och där jag tror att värde kan skapas. Den legendariske Warren Buffett lär ha sagt att:

“I am a better investor because I am a businessman and a better businessman because I am an investor.”

Det stämmer ju uppenbart på honom då han slår index år efter år (åtminnstonne om man ser det över längre tidsperioder). Om det stämmer på mig? Nja, kanske lite då jag tror mig har en viss känsla för vad företagande innebär och för att jag över tid har fått viss kunskap om vad som skapar tillväxt och värde. Jag är dock en generalist och inte alls speciellt hemma med siffror. Jag har all anledning att vara ödmjuk som investerare.

Ändå, att investera i aktier, studera företag och gradvis utöka min kompetens kring olika branscher och verksamheter är något som jag gillar och tydligen inget som jag kan låta bli att hålla på med. Det är helt enkelt sjukt intressant om du frågar mig.

Men varför ska man bry sig om att investera i finansiella tillgångar, så som exempelvis aktier? Vad handlar det egentligen om? Jo…

Att sätta pengar i arbete idag för att få mer pengar tillbaka i framtiden.

Vilken avkastning jag får på mina investerade pengar beror på priset jag betalar, hur mycket pengar jag får tillbaka och när jag får tillbaka dem.

Ben Graham, en annan mycket respekterad investerare från förr, lär ha sagt att:

“Price is what you pay; value is what you get”

Den här avkastningen kan givetvis, och ska givetvis jämföras med den förväntade avkastningen från andra möjliga investeringar.

En viktig sak att beakta; eftersom min avkastning beror på priset som jag betalar i förhållande till tillgångens värde så ska jag aldrig betala mer än vad jag får tillbaka i värde. Så, att investera måste ju vara en handling som består av att söka värde som åtminstone är tillräckligt för att motivera det betalda beloppet.

För att jag ska kunna göra det så krävs det att jag kan bedöma vad den specifika tillgången är värd. För hur ska jag annars kan jag förstå vilken avkastning jag kan få utifrån ett givet pris?
Det finns dock vissa grundförutsättningar för att kunna göra en sådan bedömning; jag måste förstå tillgången/företaget och jag måste tro att det finns en tillräckligt stor skillnad mellan priset marknaden vill att jag ska betala och värdet. Ju större skillnad desto bättre.

Det grundläggande i livet

Om du inte gör prioriteringar i ditt liv så kommer någon annan göra det åt dig.

Kanske ditt liv kan bli mer meningsfullt och mer värdefullt genom att det rymmer mindre saker men mer av de bra sakerna? I en värld där alla är fullt upptagna tror jag att det finns anledning att stanna upp, reflektera över vad som verkligen ger dig något av värde och skala bort för att ge mer utrymma för det som är grundläggande och betydelsefullt för dig. På riktigt.

Filmaren Matt D’Avella har i denna film intervjuat Greg McKeown som skrivit boken Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Jag har inte själv läst boken och vet egentligen ingenting om Greg, men den här intervjun gav mig en hel det att reflektera över.
Speciellt intressant tycker jag att det är eftersom vi lever i en tid där det är lätt att dras med i andras stress. Att låta den bli din egen. Ibland framstår det som att det är det normala sättet att leva sitt liv. Men är det verkligen det?