Webbstrategi: Vad är egentligen en webbstrategi?

Hur jobbar en webbstrateg och vad är egentligen en webbstrategi? Det här är första delen i en levande bloggserie om webbstrategi. Levande? Jo, med det menar jag att jag kontinuerligt kommer att justera texten med diverse. Det innebär att denna text inte gör anspråk på att vara en komplett redogörelse över ämnet webbstrategi, den är …

Strategi och taktik för webben

Hur skapar man verklig affärsnytta och digital lönsamhet? Hur ser den optimala modellen ut för att jobba med internetstrategi? För närvarande lägger jag mycket tid och energi på att fördjupa mig ännu mer i dessa frågor. Intuition är bra. Till en viss punkt. Vill man komma ännu längre och verkligen skala upp stort så är …