Kommunikation och interaktion oberoende av tid och rum

Jonas på bloggen ”Blind Höna” har idag skrivit ett inlägg som jag tycker uppmanar till reflektion. Bland annat skriver han:

Bloggar förefaller vara ett sätt att dela kunskap som är synnerligen väl anpassat till det nya mediet internet. Det speciella med det är förstås att vi kan hitta våra flock-medlemmar på så stort avstånd. Vi är inte låsta av tid och rum utan kan effektivt leta i hjärnorna hos smarta flockmedlemmar på andra sidan jordklotet.

De här raderna plus att jag fördjupat mig i sociologen John B Thompsons bok ”Medierna och moderniteten” samt Anthony Giddens teorier om moderniteten har resulterat i en spinn off i min lilla men ibland fungerande hjärna. Mina tankar går i följande banor…
Med bloggfenoments intåg har det blivit väldigt tydligt att rummet där händelsen sker är inte längre på samma sätt lika förbundet med platsen för händelsen. Användandet av medier medför nya former av kommunikation som inte längre är begränsade av att de som interagerar befinner sig på samma plats eller ens vid samma tidpunkt. Sociala relationer och interaktion skapas alltså på ett nytt sätt och inte nödvändigtvis öga mot öga.
Världen ”krymper” och med hjälp av modern kommunikationsteknologi kan man, så gott som omedelbart, kommunicera med människor i fjärran trakter (igår fick jag till exempel e-post från en för mig helt okänd människa i USA som tydligen tagit del av innehållet på denna blogg). Nya typer av nätverk som förbinder olika platser och människor med varandra växer fram.

Tid och rum har således förändrat karaktär och medierna, exempelvis bloggar, har alltså en del i detta. John B Thompson, forskare vid Cambridge, reflekterar och exemplifierar tid- och rumssepareringen och det som han kallar medierad kvasiinteration på detta sätt:

Individer som tittar på TV måste i viss utsträckning upphäva de rumsliga och tidsliga ramarna för sitt vardagsliv och tillfälligt orientera sig efter en annan uppsättning rum-tid-koordinater; de blir resenärer i rummet och tiden som dras in i förhandlingar om olika rumsliga och tidsliga ramar och måste återföra sin medierade upplevelse av andra tider och rum på sina vardagskontexter.

På samma sätt upplever jag att det är för oss som är ”resenärer” i bloggsfären.
Det här bidrar också till en frigörelsen från gamla traditioner och rutiner på det sättet att vi nu vet mer och kan få större insikt i andra människors sätt att tänka, tycka och argumentera. Den ökade medialiseringen och det faktum att vi interagerar via dessa medier där tid och rum sätts ur spel, underlättar således uppkomsten av ett reflexivt förhållningssätt till livet.

För att åtekoppla till det Jonas skriver på sin blogg;

Det finns något djupt mänskligt i det här. Något som går tillbaka till att vi är sociala och kommunikativa varelser i grunden.

Högst mänsklig som jag ju är ser jag fram emot nya möten, nya intryck, nya sociala och kommunikativa kontakter såväl online som offline!

4 kommentarer / Lägg till din kommentar nedan

 1. Frågan är hur just bloggen skiljer sig i det avseende som du skriver. Mycket handlar ju om Internets möjligheter i stort vilket också inkluderar chattar, e-post och forum.

  En tolkning skulle kunna vara att bloggen framförallt är teknik. Dvs på samma sätt som desktop publishing gjorde att alla kunde bli någon form av medieproducent i början av 90-talet så kan alla nu, t o m gratis, med hjälp av t ex movable types bli webbpublicister. På så sätt skulle bloggen vara det som till slut gör webbpublicering till något som är till för vem som helst. Ungefär som PCn gjorde att alla kunde ta del av datorkraft.

  En annan tolkning skulle vara att bloggen än mer är kultur och handlingsmönster. Dvs att blogga är det som är nytt med kommentarer som denna, trackbacks, ge credits till andra för att man hittar information hos dem etc.

  Personligen tror jag (för att vara mig ovanligt nog) att det är den första tolkningen som kommer att vara den mest betydelsefulla. Bloggen gör det möjligt att i princip för vem som helst göra vad som helst på nätet. Programvarorna kommer att bli bättre och lättare.

  Detta, för att sent om sider knyta tillbaka till Giddens gör ju att människor inte bara lever i en tid där rum och tid kan separareras utan man äger numera också makt över möjligheten att starta upp egna rum. Alla kan bli medieproducenter vilket kommer att rita om mediekartan mer än någon annan teknik på länge. Men vi kommer fortfarande att känna igen oss.

 2. Tack för din intressanta kommentar! Kan bara instämma. Tror som du att bloggen framför allt är teknik men inslaget av kultur finns där också vilket gör bloggfenoment väldigt intressant att följa framöver.

 3. Det här med tid och rum som upphävs eller iaf förändrar vår vardag är otroligt intressant att prata om. Jag tror inte att gemene man funderar på detta fenomen som mail och lärplattformar etcetera ger upphov till.

  Tack för ett belysande blogginlägg som jag nu kommer att använda som referens i en av mina uppgifter i ämnet Information och kommunikation 2

 4. Roligt att jag lyckas tillföra något av värde för dig! Det gör mig glad :) Ja, detta med medierad kvasiinteration är något som vi på relativt kort tid lärt oss att leva med och inte pratar om eller ens tänker på som något fenomen längre. Det är rätt lustigt hur snabbt vi människor vänjer oss.

  Känns stort att bli en referens. Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.