Linkdumping

The Blogger’s Primer This article by Aaron Brazell aims to give you a good jumping-off point from which you can successfully launch yourself into the blogosphere. Russian DJ Aptem hacked a cassette tape DJ rig complete with jog dials and pitch controls. (via Music Thing)

Förstå PR-konsultbyråernas verksamhet som samtidsfenomen?

Just nu ägnar jag och en studiekamrat väldigt mycket tid och energi åt vår C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. Vi är en bit på väg men har fortfarande en bra bit att gå innan alla bitarna är på plats. Min första tanke var att inte blogga något om detta projekt men när jag råkade snubbla…

Sony Ericsson W600

Sony Ericsson today announced a second Walkman mobile phone, the Sony Ericsson W600 in New York, a unique all-in-one compact device. With the W600 consumers can, handle phone calls while listening to digital music on the move, capture great quality mega pixel images and video, experience 3D game play as well as access the Internet…