Så startar du en aktiesparklubb

Jag har bekanta som vid några tillfällen har frågat mig om vi kunde starta en aktiesparklubb tillsammans. Det har inte blivit av ännu men tanken tilltalar mig mycket. Genom att slå kloka huvuden ihop kan aktiesparklubbens portfölj kanske ge en betydligt bättre avkastning än de placeringar som du eller jag själva kan tänka ut? Men hur gör man när man startar en aktieklubb? Vad bör man tänka på? Det är något som jag kommer att ägna dagens artikel åt. En sak är säker, det är inte svårt och kan bli riktigt givande och trevligt.

Vad är en aktiesparklubb?

En aktiesprklubb är en klubb där varje medlem sparar ett belopp som klubben sedan köper aktier för. Det vanligaste är att man sparar en viss summa varje månad. Varje medlem äger en andel av klubbens aktier, utdelningar, reavinster osv.

I en aktiesparklubb kan alla medlemmarna påverka investeringarna. Särskilt i mindre klubbar är det vanligt att alla medlemmarna är med och bestämmer om aktieaffärerna. Som medlem har du därför möjlighet att lära dig mycket om aktieaffärer utan att din insats behöver vara särskilt stor.

Enkelt att starta en aktiesparklubb

Det är inte speciellt svårt att starta en aktiesparklubb. Det enklaste lär vara att driva den i form av ett så kallat enkelt bolag. Det är en företagsform som används av amatörer med ett visst gemensamt intresse. Ett antal personer köper helt enkelt aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb. Syftet är ju inte att bilda en juridisk person som ska äga de tillgångar som består av de inköpta aktierna, utan i stället att man ska äga dessa aktier tillsammans. Lotteribolag, tipsbolag och liknande verksamheter är ofta också att anse som enkla bolag.

Det spelar egentligen ingen roll för hur många personer man måste vara som är medlemmar i klubben, men jag skulle nog säga att fem stycken är ett minimum för att det ska bli intressant. En anledning är att kapitalet i annat fall blir lite för litet. Meningen med en sparklubb är ju bland annat att man ska få ett större kapital än en enskild aktieägare har. Då kan man köpa fler aktier och det blir en spridning av risken.

Om ni väljer att driva er aktiesparklubb som ett enkelt bolag så kan bokföringen vara enkel. Det behövs bara en vanlig kassabok. Där för man in utbetalningar och inbetalningar. En verifikation, det vill säga en avräkningsnota, kvitto eller dylikt måste finnas för varje post som man bokför. Numrera verifikationerna och sätt dem i en pärm i nummerordning.

Medlemsförteckning och ett avtal nödvändigt

Vilka papper behövs mer i en aktiesparklubb? Först och främst behöver ni ordna med en medlemsförteckning. Den kan exempelvis innehålla följande punkter:

Kontaktman inom klubben:
Telefon till kontaktmannen:

Efternamn, tilltalsnamn:
Adress:
Telefon:
Antal andelar i klubben:

Ett skriftligt avtal är också helt nödvändigt för att alla ska vara väl medvetna om villkoren som är kopplade till medlemskapet i klubben. I detta avtal ska man skriva följande:

– Vilka slags aktier man ska handla med.
– Hur man ska besluta om placeringarna.
– Hur inköp och försäljning av aktier ska gå till.
– Insatsbelopp
– Beräkning av andel
– Hur utträde ur klubben går till
– Vad som händer om en medlem avlider
– Hur klubben ska upphöra

Detta är bara några exempel på vad som bör finnas med i avtalet och du kan säkert komma på fler. Ju mer man avtalar om, desto lättare är det att komma överens i framtiden. Alla medlemmar ska skriva under bolagsavtalet och därmed anses klubben bildad.

Aktiesparklubbens administrativa del och skatten

Om klubben är ett enkelt bolag måste en av medlemmarna formellt stå med sitt namn på bolaget. Han eller hon ska då registrera aktierna hos VPC på ett VP-konto i sitt namn, exempelvis Aktieklubben Spara & Placera, c/o Håkan Liljeqvist.

Kontot blir ett så kallat samägt konto och det betyder att Håkan Liljeqvist bara fungerar som mottagare av post och dylikt.

Jag tycker att det desutom är en bra idé att också välja en eller flera förtroendemän. De kan exempelvis ta hand om bokföringen och annat papparsarbete, samt hålla koll på värdena på medlemmarnas andelar.

Du kanske funderar över hur det fungerar med skatten i en aktieklubb? Jo, det är varje medlem personligen ska deklarera och skatta för sin andel i aktiesparklubben. Först ska förtroendemannen redovisa hela klubbens vinst eller förlust, utdelning och så vidare. Han ska också räkna ut värdet på varje medlems andel. Denna redovisning över medlemmarnas andelar skall VPC ha. De upplyser i sin tur skattemyndigheten om andelarna. Varje medlem deklarerar för försäljning av andelar av de aktier som klubben har sålt under året.

Med denna relativt enkla beskrivning av hur det går till att starta en aktiesparklubb så hoppas jag att du ska inse hur enkelt det är och att du känner dig inspirerad att starta en aktieklubb med dina aktieintresserade vänner. Känner du ändå att du vill veta mer, ha fler råd och mer upplysningar, om aktiesperklubbar så är mitt råd att du ska vända dig till Aktiespararna. Där kan du får de nödvändiga formulären och annan hjälp med bildandet av en klubb. De kan också ge er förslag på bolagsavtal för er nybildade aktiesparklubb.

Förena nytta med nöje i en aktiesparklubb

I denna artikel har jag mest beskrivit de formaliteter det innebär att starta en aktiesparklubb. Avslutningsvis vill jag dock betona att en sådan klubb med största säkerhet kommer att upplevas både som något roligt och lärorikt. Ni sätter tillsammans undan en summa pengar och diskuterar er fram till vilka aktier som är intressanta. Ni kommer säkerligen lära er mycket av varandra och upptäcka aktiebolag som ni inte visste så mycket om tidigare. Dessutom, sist men inte minst viktigt, är aktieportföljen en bra ursäkt för att träffas ofta, diskutera investeringar, fika och ha trevligt.

Är du med i en aktiesparklubb? Vad har du för erfarenheter? Hur går det till på era träffar? Hur bestämmer ni vilka aktier ni ska investera i eller sälja? Skriv gärna en kommentar nedan.

1 kommentar / Lägg till din kommentar nedan

  1. Hej!

    Nordnet har nu en förträfflig tjänst där du kan starta en aktieklubb.
    Dom ordnar med skatter och årsbesked uppdelat på var och en. Slippar man allt trassel med deklaration.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.