1500+ fångar gör The Thriller Dance

Mycket absurda grejer har jag sett men det här kategoriserar sig nog som något av det märkligaste. Filmen visar över 1500 filipinska fångar som framför en dans till Michael Jackssons 80-tals hitt “Thriller”. Man kan ju fundera över ifall dessa interner har fått i uppgift att framföra dansen som ett straff eller som en belöning?