Googles arbete i det fördolda

För de som arbetar med SEO är Googles algoritm det absolut och överlägset viktigaste att förhålla sig till. Därför blir det livsviktigt för SEOs att hänga med i dess utveckling och hur den förändras. Google ser gärna att SEO ska blir allt svårare och bland annat därför gör man konstanta förändringar i algoritmen. Christian Rudolf…

Vad är sociala medier?

Det snackas mycket sociala medier och ofta ganska så slentrianmässigt. Men vad är sociala medier och varför ska du bry dig? Det här är min definition. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en speciell kommunikativ möjlighet online. Det utmärkande är möjligheten att i hög grad kunna interagera. Jag tänker att egentligen är detta som vi…