En av tre säger sig vilja få bättre koll på sin privatekonomi

En av tre säger att de vill få bättre kontroll på helheten i sin privatekonomi. De allra flesta ser också över sin privatekonomi en eller två gånger per år. Samtidigt uppger nästan en av tio att de aldrig ser över sin privatekonomi, så som sparande, lån, försäkringar och pension. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar som jag ha tagit del av idag.

Länsförsäkringar har frågat drygt 1 000 personer på vilket sätt de skulle vilja förändra, och hur ofta de ser över, sin privatekonomi. Undersökningen visar att det som de flesta vill ändra på är att få bättre kontroll över helheten. Det uppger 33 procent. Många vill också förändra sitt sparande eller minska sina konsumtionskrediter.

– Fler valmöjligheter inom exempelvis sparande, lån och försäkringar innebär fler ställningstaganden. I samband med årsskiftet kan det vara idé att se över helheten i privatekonomin. Det kan ofta löna sig. Ta gärna hjälp av en rådgivare om det är svårt att få överblick, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Sparande är något som många vill förändra. 32 procent vill spara mer långsiktigt, och nästan lika stor andel, 30 procent, säger att de vill spara mer till semester, jul och annat kortsiktigt. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de vill spara mer på både kort och lång sikt.

17 procent uppger att de vill minska på sina konsumtionskrediter, och det är fler män än kvinnor som säger det, 20 jämfört med 13 procent. Ganska många vill också se över sina försäkringar, på saker och på personer i hushållet. Män är mer intresserade än kvinnor av att se över sina försäkringar.

Undersökningen visar också att så många som tre av fyra ser över sin egen privatekonomi en till två gånger per år. Det är betydligt fler män än kvinnor som gör en översyn två gånger per år. Samtidigt som många årligen ser över privatekonomin är det 19 procent av de tillfrågade som aldrig gör det, alternativt inte vet hur ofta.

– Det är bra att de flesta ser över sin privatekonomi regelbundet. De som inte gör det har mycket att vinna på att få bättre kontroll. Att sticka huvudet i sanden förvärrar ofta situationen. Nu vid årsskiftet kan vara en bra tid att göra en personlig genomgång, säger Elisabeth Hedmark.

Privatekonomiska tips inför årsskiftet:

• Se över värdepappersaffärer som är gjorda under året. Det går att kvitta vinsten mot förlust i aktier eller aktiefonder som tas fram under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år.

• För den som är gift, kontrollera att ingen av makarna får kapitalunderskott som överstiger 100 000 kronor. Över den gränsen är avdragseffekten bara 21 procent i stället för 30 procent. Om en annan fördelning behöver göras kan banken se till att Skatteverket får korrekta uppgifter i samband årsbeskedet. En förutsättning är att båda står för lånet.

• Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till privat pensionssparande före årsskiftet. I år är högsta avdragsgilla belopp för privatpersoner 12 000 kronor.

• Kontrollera skattejämkningen, så att den inte är för hög nu när räntorna har sjunkit. Risken finns annars att du får betala kvarskatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.