Svenskar har ingen sparstrategi

Närmare hälften av svenskarna har inte någon plan för sitt sparande. Män har oftare en plan och kräver högre avkastning än kvinnor som nöjer sig med en lägre avkastning. Banksparande är den överlägset vanligaste sparformen, följt av fondsparande och privat pensionssparande. Det visar en undersökning som banken Nordea låtit göra om nordbornas sparbeteenden och attityder till sparande. I Sverige har cirka 1000 personer i åldern 25-64 år intervjuats.

I ett pressutskick kommenterar Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekon undersökningen. ”Det går att se ett samband mellan att så många saknar en plan för sitt sparande och också väljer att ha sitt sparande på konto i bank. Bland dem som enbart sparar på bankkonto saknar hela två tredjedelar en plan. Det är viktigt att faktiskt ha en tanke bakom sitt sparande”

Svenskarnas syn på vad som är en tillfredsställande avkastning på det egna sparandet/placeringar skiljer sig starkt åt. 60 procent ser en avkastning på 5 procent eller högre i genomsnitt som tillfredsställande.

”Vi har en orealistisk syn på vad vi vill ha för avkastning på vårt sparande. En femtedel tycker att 5 procent är en tillfredsställande avkastning – något som är svårt att få på ett vanligt sparkonto”, framhåller Ingela Gabrielsson.

Den låga räntan har inte påverkat oss nämnvärt i våra sparbeslut. Nio av tio har inte ändrat sitt sparande på grund av ränteläget.

De person er som sparar och placerar i aktier har ett genomgående större intresse och engagemang för sina placeringar. Han – för det är oftare en man – läser dagligen om ekonomi, har oftare en plan, kräver högre avkastning för att vara nöjd, och planerar att öka sitt aktieinnehav när börsen går ner.

Kvinnor å andra sidan sparar mer i privat pensionssparande än män, fullföljer oftare sin sparplan och nöjer sig med en lägre avkastning. Var tredje kvinna vet inte vilken avkastning hon ska förvänta sig.

”Detta är ett mönster som går igen. Förklaringen tror jag ligger i att kvinnor många gånger har mindre pengar att placera och därför inte heller vill ta några risker. Kvinnor väljer säkra sparformer och får också mindre avkastning. De borde sikta litet högre”, säger Ingela Gabrielsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.