Kommentarer premieras på Nobel Prize Winner

I seo-kretsar är det välkänt att man kan styra länkkraft med hjälp av attributet nofollow. Så har jag gjort och gör här på Nobel Prize Winner också. Är du en flitig besökare här och kommenterar ofta så ska du dock naturligtvis uppmuntras, så numera så ges du väldigt trevliga tillbakalänkar i anslutning till din kommentar. …