Vad innebär det för ett bolag att notera sina aktier på börsen?

I blogginlägget jag skrev i förra veckan så snackade jag lite om varför bolag väljer att gå till börsen. Jag pekade då på vad företagen vinner på detta men konstaterade också avslutningsvis att en börsnotering även innebär nya tuffare krav på bolagen. Vilka krav en noteringen ställer är fokus för detta blogginlägg.

Ett bolag som vill introducera sina aktier på börsen måste vara berett på att noteringen ställer krav som ett onoterat bolag inte allt behöver ta hänsyn till. Den enskilt största förändringen gäller informationsplikten och det allmännas rätt till insyn i bolagets verksamhet. Kraven kan dock upplevas som besvärliga att leva upp till. Företagen måste avsätta mer tid och vanligen inrätta nya administrativa rutiner för att klara kraven. Dessa krav finns utförligt reglerade i ett noteringsavtal som upprättas mellan börserna och vart och ett av de noterade företagen.

Illustration: Håkan Liljeqvist
Illustration: Håkan Liljeqvist
De formella kraven under ett verksamhetsår innebär bland annat att företagen skall sammanställa och offentliggöra en bokslutskommuniké, en årsredovisning och att de ska lämna information vid bolagsstämman och delårsrapport. Dessutom är företaget skyldigt att ge information vid speciella händelser och beslut i bolaget, som till exempel förändringar i ledningen och styrelsen, större investeringar, betydande vinster och förluster, förvärv eller försäljning av företag liksom större avvikelser från tidigare lämnade resultatprognoser. Ett oeftegivligt krav är också att all denna information måste ges till alla intressenter, de stora dagstidningarna, Stockholmsbörsen eller den lokala börs som företaget är noterat vid, nyhetsbyråerna, personalen och så vidare.

Det här är något väldigt bra för oss aktiesparare eftersom det är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att skaffa oss kunskap och information om företagen vi värderar, utvärderar och eventuellt investerar våra pengar i. Att vi aktiesparare löpande informeras om vad som händer i olika bolag ger oss underlag för att eventuellt omvärdera våra nuvarande investeringar och kanske ger det oss skäl att agera. För mig är exempelvis bolagets årsredovisningar en given start vid en analys av ett bolag då de ger ett nödvändigt underlag att basera mitt ställningstagande om att investera eller inte göra det. Årsredovisningar är nämligen en rik källa att ösa ur för den som vill lära känna ett företag i grunden och i Sverige är de offentliga handlingar.

Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att en notering av ett bolag spelar stor roll för graden av öppenhet, det kräver en tyngre administrativ apparat hos bolaget i fråga men för oss aktiesparare och andra externa investerare är denna transparens en nödvändighet för att fatta rationella investeringsbeslut. Med andra ord, en övervägande bra grej.

Men hur drar man då bäst nytta av alla denna informationsspridning? Hur ska man tolka och värdera finansiell info, årsredovisningar och vart hittar man all denna information som vanlig aktiesparare? Eftersom detta är klart relevanta frågor så står de numera på min lista över frågetecken som jag ska räta ut till utropstecken i kommande blogginlägg här på Spara & Placera. Låter det intressant så ”stay tuned” ;)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.