Skapa ett personligt manifest! Definiera ditt syfte och mål och skapa mer mening och värde i ditt liv

Skapa ett personligt manifest! Definiera ditt syfte och mål och skapa mer mening och värde i ditt liv

Vad vill du och varför? Vad har du för värderingar? Känner du ibland att du driver runt i livet utan en tydlig riktning eller ett tydligt syfte? Är du osäker på vad du vill uppnå eller vart du vill? Om så är fallet är du inte ensam. Många människor kämpar med att definiera sitt personliga…